top of page
Search

Every OVC has experienced trauma

Updated: Nov 21, 2018

TRAUMA & ACE’s (Adverse Childhood Experiences)

EVERY orphaned child has experienced trauma and Adverse Childhood Experiences (ACE’s).

Every. Single. One.


Trauma is “a deeply distressing or disturbing experience”. Trauma can be actual, perceived, or threatened. One need not personally experience the event, trauma can occur just by witnessing such an event or by learning about such an event from a family member or close friend. Every child that has been removed from a home and placed in institutional care has suffered trauma. In many cases, those same children suffered a variety of traumatic experiences before being placed in an institution.


Even if a child is removed from a home as a newborn he or she still experiences trauma from being separated from his or her birthmother and might have suffered trauma even in the womb!


(ACE’s) Adverse Childhood Experiences include:

· Physical abuse or neglect

· Sexual abuse

· Emotional abuse or neglect

· Domestic violence

· Substance abuse or exposure to substance abuse in the home

· Exposure to mental illness/suicide in the home

· Parental separation or divorce

· Household members in Prison


Trauma can also be caused by:

Terrorism, War, Refugee Trauma, Life Threatening Illness, Victims of Burns, Natural Disasters, Unnatural Disasters, Vehicle Accidents, Mass Shootings, Community Violence, Repeated exposure to Violent/Graphic Images, Adverse Early Childhood Attachments, Systemic Violence.


These are the children in which we are ministering.


Research shows that kids that experience 4 or more ACE’s before age 18 are 4-12x more likely to experience problems in adulthood like alcoholism, drug abuse, depression, and physical diseases. Additionally, marginalized children (ALL Orphans) can be 4x more likely than “normal” kids to have 4 or more ACE’s, leading to a plethora of other psychological, emotional, and behavioral issues. (The Adverse Childhood Experiences Study American Journal of Preventative Medicine, 1998).


Тінь для дітей


Травма та несприятливі події дитинства ( НПД)

КОЖНА дитина-сирота пережила психологічну травму та несприятливі події дитинства (НПД). КОЖНА!

Психологічна травма – це глибоко стресовий та тривожний досвід. Травма може бути aктуальною (фактичною), та, що сприймається і та , що теоретично загрожує. Не обов’язково особисто переживати травму, вона може виникнути просто ,спостерігаючи за сприятливою для цього подією, або , дізнавшись про неї від члена сім’ї або близького друга. Кожна дитина, що була позбавлена дому і розміщена до відповідного закладу , пережила травму. В більшості випадків ці ж діти отримали безліч травматичного досвіду до того як були розміщені в притулки.

Навіть, якщо дитина була позбавлена до му немовлям, то він чи вона так само пережив(-ла) травму через те, що були відлучені від своєї рідної матері, і , можливо, пережили травму, будучи ще в утробі матері.

Несприятливий дитячий досвід включає в себе:

· Фізичне зловживання або нехтування ( зневажання)

· Сексуальне насилля

· Моральне зловживання або нехтування

· Домашнє насилля

· Зловживання психоактивними речовинами або вплив наркоманів у домі

· Розлучення батьків

· Члени сім’ї в тюрмах

Травма також бути спричинена:

Тероризмом, війною, статусом біженців, захворюванням, що загрожують життю, статусом постраждалих внаслідок пожежі , стихійних лих , техногенних катастроф, неприродних катастроф, масовою стріляниною , насильством в громаді, повторюваним поганим враженням від насильницьких/ графічних зображень , ранніми дитячими арештами, систематичним насиллям.

Це діти, про яких ми піклуємось: Дослідження показують, що діти , які пережили 4 і більше НСД у віці до 18 років більше схильні у дорослому віці до таких проблем як алкоголізм, наркотична залежність, депресія та фізичні захворювання. Крім того, всі марганілізовані діти ( ВСІ СИРОТИ) в 4 рази більше ніж звичайні діти можуть мати 4 і більше НСД , які призведуть до ряду інших психологічних, емоційних та поведінкових проблем

Піраміда:

1) ( рання смерть)

2) (захворювання, інвалідність, соціальні проблеми)

3) (прийняття поведінки ризику здоров’я)

4) (соціальні, емоційні, когнітивні проблеми)

5) (НПД)

( Дослідження несприятливого дитячого досвіду (несприятливих дитячих подій) , American Journal of Preventative Medicine, 1998).

23 views0 comments
bottom of page